Offentlig upphandling är ett välkänt område för civilminister Ardalan Shekarabi. Han är jurist och doktorand i  ämnet. Och vill detsamma som LRF vill, konstaterar Axel Hansson som arbetar med offentlig upphandling på LRF och var med under gårdsbesöket.

– Därför var det värdefullt att kunna visa hur det ser ut i modern svensk mjölkproduktion med frigående kor och kalvar, mjölkrobot och hög automatisering.  Det blev också tydligt för Ardalan Shekarabi  hur mycket arbete och investeringar ett jordbruksföretag kräver och att det verkligen gör skillnad att svenska livsmedel efterfrågas i offentlig upphandling.

Dubbelmoral hos upphandlarna

Det offentliga ska föregå med gott exempel, och som LRF-representanterna på plats påpekade: Om inte stat och kommun vill ha den svenska maten, varför ska konsumenterna då vara intresserade? Och hur ska vi kunna sälja den till andra länder?

– Dessutom är det ju dubbelmoral med en lagstiftning som ska gälla för producenter men kan nonchaleras av upphandlarna, säger Axel Hansson.

Allt detta höll Ardalan Shekarabi med om och vill därför skapa en upphandlingsstrategi för Sverige. Ett förslag ska enligt ministern vara klart redan i januari och man är intresserad av inspel från LRF i frågan.

– Jag fick också intrycket att Ardalan Shekarabi ser Sveriges Kommuner och Landsting som en viktig kanal  och vill ha med dem i diskussionerna,  säger Axel Hansson.

Äntligen tas frågan på allvar

Sedan den 1 september 2015 finns den nya Upphandlingsmyndigheten på plats. Den kommer att fungera som ett verktyg för att förverkliga strategin och fungera som ett stöd för både upphandlare och leverantörer.

Det har hänt mycket på upphandlingsområdet sedan genombrottet 2011 då det blev tillåtet att ställa krav i enlighet med svenska djurskyddsregler. Sedan dess har det stått och stampat en tid men lossnar nu med myndighet och strategi som visar att politikerna äntligen tar frågan på allvar.

Viktiga insatser i regionerna

Axel Hansson jobbar vidare inom området och håller liv i det nätverk av tjänstemän, jurister och journalister som formats under åren.

– Det görs också ett kanonjobb i många regioner, där jag inte är inblandad alls. Man kartlägger upphandlingen och för en dialog med kommunerna. Och det går alltid att höra av sig till mig om man behöver föreläsare, expertrådgivning eller stöd på annat sätt, säger Axel Hansson.