– Djur ska tas omhand på ett bra sätt och självklart kan missförhållanden aldrig accepteras. Samtidigt är det viktigt att understryka att de bilder som visas i Kalla Fakta är undantag och inte ger någon rättvisande bild av svensk djurhållning. Sveriges bönder är kunniga och engagerade djurägare och de jobbar hårt för att behålla och förbättra djurskyddet, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

Programmet visade även fall där högdräktiga kor transporterats till slakt. LRF anser att det inte är acceptabelt att bryta mot lagstiftningen, dräktiga kor får inte transporteras 28 dagar innan beräknad kalvning.

– Dessvärre vet vi att sådant kan inträffa även om det är ovanligt. Att bedöma exakt när en ko ska kalva kan vara svårt, vilket också konstaterades i programmet. Det är också viktigt att komma ihåg är att det inte ligger i bondens intresse att skicka en dräktig ko till slakt. Det finns ingen vinning i det, snarare väntar ju bonden på att få en kalv, säger Helena Jonsson.

Något som också påpekades av en köttdjursuppfödare som intervjuades och som ansåg de beskrivna fallen måste vara misstag.