Engagemanget för mjölken är enormt både i och utanför organisationen. I Jönköping lyckades LRF samla alla inom branschen tillsammans med politiker för att lyfta frågan om utmaningen för den svenska mjölkproduktionen. Manifestationen på Mynttorget visade på ett engagemang som pågått i hela Sverige, på mindre än månad har över 171 000 personer skrivit på LRFs namninsamling som syftat till att skapa opinion för den svenska mjölken och för fortsatt svensk mjölkproduktion, namninsamlingen överlämnades till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samma dag som regeringen presenterade sin höstbudget.

Mikael Bäckström ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, mjölkdelegationen och mjölkbonde, nu frågar sig mjölkbönder och övriga medlemmar i LRF vad som händer nu?

- Höstbudgeten är lagd och riksdagen fastställer den i december. Flera mjölkbönder står just nu inför mycket svåra beslut om att avveckla verksamheten. Den åtgärd som regeringen tydligt lyft fram är återbetalningen av dieselskatten, som ska delfinansieras med pengar ur Landsbygdsprogrammet. Förstärkningen av böndernas ekonomi är obefintlig på kort sikt.

Vilka frågor arbetar LRF med nu för att politikerna ska presentera konkreta lösningar för mjölkböndernas akuta likviditetsproblem?

- Vi jobbar nu för att politikerna snabbt hittar andra likviditetsstärkande åtgärder istället för kreditgarantierna, t ex förstärkning av det krisstöd per kg producerad mjölk som EU nyligen beslutade. Vi ska ha dialog med Jordbruksverket om att stärka upp vissa åtgärder inom befintligt landsbygdsprogram (LBP), det vill säga jobba med de redan existerande pengarna i programmet.

Om vi ser på lite längre sikt, inför vårbudgeten, vilka frågor är då viktiga för LRF att driva?

- LRF fokuserar på ett förslag till livsmedelstrategi från regeringen som ligger i linje med våra positioner utifrån konkurrenskraftsutredningens förslag och menar att en livsmedelsstrategi bör innehålla tydligt mål om ökad produktion, ändrade myndighetsinstruktioner, anpassning av svenska regelverk så att konkurrenskraften hos Sveriges lantbruksföretagare stärks. Vi vill också införa nya ersättningar för djurvälfärd i LBP. 

– Vidare vill också se tydliga förslag om export, forskning och utveckling, företagsutveckling och marknadsfrågor.

Vi ser initiativ från handeln gällande en mjölkkrona, tror du att fler aktörer kommer att ta aktiv ställning för mjölken?

- Det är glädjande att handeln har börjat engagera sig för mjölkbönderna. Det starka opinionsläget för mjölken från konsumentled och LRFs och ICAs samarbete som lett till ICAs kampanj och grundplåt om 25 miljoner från ICA till mjölkbönderna har inspirerat övriga handeln att agera.

- Nu senast meddelar Martin & Servera att också de erbjuder sina kunder att betala en extra ersättning som ska gå till direkt till de svenska mjölkföretagarna. Dessutom kommer de att betala en extra ersättning på 25 öre/kg på all inköpt mjölk som inte kommer att tas ut i högre pris. Avsikten med detta är att LRF Konsult kommer att ombesörja utbetalning till Arlas svenska leverantörer på samma sätt som planeras ske för ICAs extra ersättning. Från övriga mejeriföreningar som levererar till Martin & Servera kommer leverantörerna att erhålla ersättningen från sin förening, avslutar Mikael Bäckström.