– Det är glädjande att landsbygdsprogrammet äntligen har beslutats. Landsbygdsprogrammet är viktigt för svenskt lantbruks konkurrenskraft och fortsatta utveckling. Det är till nytta för alla våra medlemmar som bor och driver företag och på landsbygden, säger förbundsordförande Helena Jonsson.