Ekonomi och Marknad ges ut av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.

Några nyheter i senaste numret:

Global marknad i rörelse ger möjligheter och utmaningar

De ryska handelssanktionerna har inneburit ett ökat tryck på EUs inre marknad under 2014, framför allt inom grisproduktionen. Delvis har det ökade trycket ventilerats genom en positiv handelsutveckling i bland annat Asien för både nöt-och griskött. Indirekt har även lammarknaden påverkats genom att Nya Zeeland i större utsträckning riktar sina handelsströmmar till asiatiska marknader.

Ökade slaktvolymer under 2014

Den svenska marknaden för nöt och lamm utmärks av ökade slaktvolymer under 2014 och stärkta marginaler till följd av förbättrad avsättning på hemmamarknaden. En starkare efterfrågan på svenskt griskött lyckas inte fullt ut kompensera för ökade foderkostnader och allmän prispress på EU-marknaden vilket sammantaget leder till en marginalförsämring under 2014.

Ladda ner och läs hela rapporten Ekonomi och Marknad här.

Årets alla rapporter hittar du i länken till höger.