Inledningsvis bjöd LRF Media in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för en intervju med ATL på scenen i LRFs monter. Här lyftes mjölken som en fortsatt het fråga och ministern poängterade problematiken han kallade ”nån-annan-ismen”, och menade att alla måste ta sitt ansvar om mjölkproduktionen ska utvecklas i en positiv riktning, med slutklämmen att han tror på svenskt produktionsjordbruk och det gör finansministern också.

Efter Bucht var det dags för intervju med LRFs förbundsordförande Helena Jonsson för att fortsätta diskutera mjölkböndernas situation men även LRFs roll. Hon lyfte vikten av att arbeta för långsiktiga lösningar där de gröna näringarna ska anses vara avgörande för Sveriges framtid.

Debatt om svenskt lantbruk som framtidsbransch

På Elmias stora scen hölls en debatt med temat ”Svenskt lantbruk - en framtidsbransch?!” Panelen bestod av den namnkunniga skaran Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Helena Jonsson, ordförande LRF, Jakob Söderberg, vice VD Växa Sverige, Jan Forssell, Ordförande Sveriges Nötköttsproducenter, Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare, Magnus Jönsson, Ordförande i Sv. Fåravelsförbundet, Stefan Gård, ordförande Sveriges Mjölkbönder. Debatten startade i frågan kring mjölkkrisen och hur den ska lösas på kort sikt, och fortsatte in på det generella förhållningssättet till näringen och den svenska livsmedelsproduktionsens långsiktiga utveckling.

Vad var det viktigaste som kom fram under debatten Helena Jonsson?
- Att branschen är enig om vikten av svensk hemmamarknad, bra konkurrenskraft och nackdelen med lagstadgade mervärden. Nu måste också landsbygdsministern hänga med.

Debatten avslutades med att alla var överrens om att svenskt lantbruk är en framtidsbransch och framför allt spännande med en mångfacetterad marknad och omväxlande arbete för unga med många olika intressen.    

Lansering av Företagarakademien

I LRFs monter lanseras även det nya medlemserbjudandet ”LRF Företagsakademi”. Som medlem kan du nu får tillgång till digitala utbildningar inom bland annat Ekonomistyrning och  Försäljning.

- Konceptet Företagarakademien är tänkt som komptensutveckling där det passar dig, därför upplevs den bäst på t.ex. en surfplatta så att du kan lyssna eller titta var du än är, berättar Christian Näslund analytiker inom marknads- och företagsutveckling på LRF.

Ni som är på Elmia är välkomna att komma och testa utbildningen och prata med våra företagsutvecklare i LRFs monter B01:04!

Bland morgondagens aktiviteter finns bland annat utdelningen av Hållbarhetsstipendet på 100 000 kronor i LRFs monter kl 11.00. Du kommer också kunna ställa frågor kring LRFs marknadssamarbeten med ICA, McDonald's, Martin & Servera med fler.