– I en tid när efterfrågan på eko är skyhög är det viktigt att den svenska ekoproduktionen ges förutsättningar att öka. LRF har tillsammans med hela livsmedelskedjan varit starkt kritiskt till EU-kommissionens ursprungsförslag till förordning. Ministerrådets förslag innebär att vi undviker kraftiga försämringar, säger Helena Jonsson.

EU Kommissionen presenterade 2014 ett förslag till ny eko-förordning som riskerade att slå ut en stor del av den ekologiska produktionen. Förslaget blev hårt kritiserat, däribland av LRF. EU-ministrarnas nya förslag utgår inte från Kommissionens förslag, utan är snarare en uppfräschning av den befintliga förordningen. De viktigaste områdena Sverige har drivit har också blivit verklighet.

Kommissionens mest kritiserade förslag har tagits bort. Nu föreslås bland annat att:

  • avhorning tillåts
  • bönder får ha både ekologisk och konventionell odling
  • konventionellt utsäde och avelsmaterial får användas när ekologiskt inte finns tillgängligt

De punkter länderna har varit oense om är gränsvärden för otillåtna ämnen och kontroller. Dagens kompromiss innebär att kontrollerna blir riskbaserade och att gränsvärden för otillåtna ämnen ska fasas ut i de länder som använder det till 2020.

LRF har varit engagerade tillsammans med hela livsmedelskedjan, från Sveriges konsumenter till Svensk dagligvaruhandel, Naturskyddsföreningen, KRAV, Ekologiska Lantbrukarna och Svenska kyrkan. Den svenska regeringen har till största del varit helt enig med livsmedelskedjan.

Dagens beslut är ett första steg i processen för att få en slutgiltig förordning, men vägen dit är lång. Europaparlamentet ska enas om ett gemensamt förslag, vilket troligtvis sker i mitten av juli.  Därefter ska Kommissionen, Minsterrådet och Europaparlamentet förhandla fram en gemensam förordning.

 Tidigast i höst kan en ny eko-förordning vara klar.