Säker Skog började som ett projekt vid LRF efter en motion på en LRF-stämma år 2000 lagd av Jan-Olof Thorstensson som blev projektets ordförande under många år. Det första körkortet utfärdades 2004. Syftet med Säker Skog har alltsedan starten varit att förbättra arbetsmiljön och få ner olyckstalen för skogsägare och andra som jobbar med småskalig skogsteknik.

Säker Skog är numera en egen ekonomisk förening som ägs av LRF och de fyra skogsägarföreningarna. Gunilla Kjellsson, LRF Västernorrland, är ordförande.