LRFs riksförbundsstyrelse har generellt dragit ner på sina studieresor och åker av besparingsskäl utomlands bara vart tredje år. Den här gången går resan till USA och Kanada och främsta anledningen är det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet, TTIP.

TTIP är ett frihandelsavtal mellan EU och USA som är tänkt att förenkla handel genom att ta bort olika handelshinder. Eftersom USA är mycket aktivt inom området gäller det för EU, Sverige och LRFs medlemmar att hänga med. Styrelsen ska fördjupa sig i exportfrågorna och konsekvenserna av det planerade frihandelsavtalet. Man kommer bland annat att träffa de svenska ambassaderna.

En annan viktig fråga man vill utbyta erfarenheter kring är USAs nya jordbrukspolitik och dess försäkringslösningar. Under resan har styrelsen också möten med förtroendevalda i de amerikanska och kanadensiska bondeorganisationerna och besöker en spannmålsgård, en mjölkgård och en skogsgård.

Totalt reser 16 personer - riksförbundsstyrelsen, VD Anders Källström, vice VD Anders Holmestig och ett par tjänstemän som arbetar med handels- och exportfrågor på LRF. Resan äger rum mellan den 7 och 13 november och en reserapport kommer att publiceras kort därefter.