– Vi kontaktade dem om siffror vi fått som visar att andelen svenskt i offentlig upphandling har ökat totalt inom fågel, kött och mejeri inklusive ost. Men att andelen oberett kött har minskat. Det är en mindre värdeminskning vi talar om, från 45,1 procent 2012 till 43,9 procent 2014. Även om det inte låter dramatiskt så är det ändå förvånande eftersom det är köttet och svenska djurskyddskrav vi har jobbat allra hårdast med. Bland konsumenterna såg vi ju ett så tydligt trendbrott förra året då försäljningen av svenskt kött sköt i höjden.

Så vad tror du förklarar minskningen?
– Den välvilliga tolkningen är att det kan röra sig om en eftersläpning, att kommunerna och landstingen sitter fast i gamla avtal. Å andra sidan började man ju redan 2011 att ställa krav med utgångspunkt i svenskt djurskydd. Tråkigast är det om politikerna som har höga krav på böndernas djuruppfödning inte själva ställer upp på dem.

– När det gäller osten, som också har minskat i värde, från 36,8 procent 2012 till 33,8 procent 2014, är jag inte lika överraskad. Man köper in stora volymer, som jag misstänker man tror är svensk.

Men det var goda nyheter för svensk fågel?
– Ja, råvaran där har ökat i värde med nästan 6 procent. Förmodligen har det en del att göra med grossisterna, många av dem har gått över till svensk råvara i sina egna märkesvaror. Och statistiken generellt är ju positiv med en värdeökning av andelen svenskt på 5 procent för de undersökta produkterna. Att Rapport väljer att lyfta den negativa utvecklingen för köttet får vi hoppas blir en väckarklocka för kommuner och landsting. Och på LRF måste offentlig upphandling ha fortsatt högsta prioritet.