Åklagaren hänvisar till Naturvårdsverkets skrivelse från oktober där verket skriver att det i dagsläget är deras och länsstyrelsernas bedömning att det inte finns någon möjlighet att kräva av fårägare att de ska sätta upp rovdjursavvisande stängsel och att åtgärden är frivillig att genomföra. Det finns inte heller några föreskrifter eller rekommendationer som kan ålägga fårägaren att sätta upp stängsel,  påpekar åklagaren.

– LRF har länge hävdat just det åklagaren nu slår fast, att ingen kan kräva att djurhållaren sätter upp rovdjursavvisande stängsel. Det är mycket glädjande. Vi hoppas nu att djurägarna kan få arbetsro, säger Anders Wetterin, expert jakt och vilt, LRF.

Läs mer: Länsstyrelsen polisanmälde fårägare