Anders Holmestig som är ansvarig på LRF berättar att man också är i slutfasen av formgivningen av det nya märket.  Och så snart en VD är på plats kan man börja forma den operativa organisation som ska förvalta och kommunicera märkningen.

Man finslipar också kriterierna för att få märka en produkt. Det här är märkningskriterierna:

  • Allt kött ska komma från djur födda, uppväxta och slaktade i Sverige.
  • Odling ska ha skett i Sverige.
  • All förädling och packning ska ske i Sverige.
  • I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75 procent av färdigvaran vara svensk (vatten räknas inte).
  • Kött, ägg och mjölk ska helt och hållet vara svenskt i alla sammansatta produkter.

Stort intresse bland producenter

Det kommer att göras stickprovskontroller av en utomstående part för att se att märkta varor lever upp till kraven.

– Svenskmärkningen kommer att finansieras bland annat av den licensavgift som de som märker sina varor får betala och redan nu kan vi notera att det finns ett stort intresse. Många producenter hör av sig och trycker på för att det här ska komma igång, säger Anders Holmestig.