– Jan Björklund får gärna förklara hur nya pålagor på jordbruket som pressar svenska bönders lönsamhet och leder till ökad matimport är ett bra sätt att försvara Sverige. Om vi inte har en chans att försörja vår egen befolkning med livsmedel vid en kris eller avspärrning så tjänar inte extra pengar till försvaret någon nytta. Folkpartiet bör tänka om och bredda sin analys, säger förbundsordförande Helena Jonsson.

Folkpartiet stöttade inom alliansregeringen att handelsgödselskatten togs bort 2010. Senast i mars röstade även Folkpartiet i riksdagen att gödselskatten inte skulle återinföras.

– Därför är dagens besked mycket förvånande och ett bistert besked till svenska bönder, säger Helena Jonsson.