Detta ämne är något som LRFs förbundsordförande, Helena Jonsson, tar upp i sin krönika i dagens Land Lantbruk.
Fler människor på jorden får det bättre ställt, vilket leder till ökad efterfrågan på mat, energi och annat som vi levererar. FAO (Food and Agriculture Organization) bedömer att matproduktion måste öka med 60 procent till år 2050 för att försörja världens befolkning.

LRFs Omvärldsanalys

LRFs omvärldsanalys är en rapport som kortfattat beskriver ett antal omvärldsfaktorer och trender som påverkar eller kan komma att påverka förutsättningarna för de gröna näringarna. En omvärldsanalys gör det möjligt att förstå och till viss del också förutsäga framtiden. Utgångspunkten för analysen är LRFs vision om lönsamhet, tillväxt och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Till höger kan du läsa mer om LRFs omvärldsanalys.