I november genomförde LRFs förbundsstyrelse möten och studiebesök i USA och Kanada. Läs hela reserapporten och styrelsens minnesanteckningar från de olika mötena och besöken i bilagan.