Jordbruksverkets rapport bygger på intervjuer med köttproducenter, slakterier och lantbruksrådgivare. Intervjuerna visar att många nötköttsproducenter inte förhandlar med slakteriet, utan anmäler djur till slakt utan att fråga om pris. Risken är att dessa lantbrukare får sämre betalt.

Digitalt stöd

LRF har flera verktyg som kan göra förhandlingen mer framgångsrik. Bland annat finns ljudboken LRF Förhandling att ladda ner på App store, Google Play, Soundcloud och iTunes. Du kan även ta del av LRFs digitala utbildning om affärsmannaskapets grunder här.

Läs hela Jordbruksverkets rapport ”Fungerar konkurrensen på marknaden för slaktdjuren” här.