Den samlade 120 deltagare från 12 länder som representerade främst skogsägarföreningar men också skogsadministration och internationella organisationer. Den växande insikten om betydelsen av familje- eller gårdsskogsbruk och att markrättigheter måste följas av rätten till fria skogsägar/brukarföreningar och en stöttande skogsadministration var väldigt tydlig.

När ministern för Miljö & Naturresurser öppnade mötet sa hon att Afrika behövde ”ett paradigmskifte –vi behöver ett lokalt förankrat skogsbruk (locally controlled forestry)” . Mötesöppningen hade lockat förutom ministern höga representanter från Afrikanska Unionen, FAO, och Direktören för Kenya Forest Service samt media.

Öppningen inleddes med IFFA och Farm Forestry Small Holder Producer Organisation in Kenya, FF-SPAK, den organisation som LRF-Norra skogsägarna-We Effects projekt i Kenya bl.a. resulterade i. När det projektet ägde rum var tveksamheten stor från Kenyanska skogsadministrationen men nu välkomnar man familjeskogsrörelsen med öppna armar och man ändrar lagstiftning för stärkta markrättigheter och rätten att bruka och marknadsföra gårdens skogsprodukter.

Erfarenhetsutbyte

Konferensens syfte var att utbyta erfarenheter mellan föreningarna och länderna genom grupp- och plenar diskussioner kring teman som Markrättigheter, Rättvis marknad och Stärkande av skogsägarföreningarna.
Dessutom hade man en session med regeringsrepresentanter från Gambia, Kenya, Liberia och Burkina Faso om regeringarnas ansvar och som fick svara på kritiska frågor kring gapet mellan goda politiska intentioner och en verklighet i byarna med problem som korruption och illegalitet i skogssektorn.

Mötet avslutades med antagandet av en resolution som ska användas vid FAOs World Forestry Congress (i Durban i september) och vid klimatmötet i Paris i december.

Mer om konferensen, resolutionen och bilder finns på www.familyforestry.net

Mötet finansierades indirekt av SIDA genom Forest & Farm Facility FAO och We Effect samt med stöd från PEFC.