– Jan Björklund pekar ut LRF som ett ”mäktigt intresse” tillsammans med LO och hyresgästföreningen.
Man kan av Björklunds tal förstå att LRF skulle vara ett hinder när det gäller att liberalisera maten och matproduktionen som han uttrycker sig, säger LRFs vice förbundsordförande Åsa Odell.

– Det är ju bra att Björklund uppfattar LRF som en stark intresseorganisation. Men att slåss för bättre villkor för Sveriges bönder och driva på arbetet med ursprungsmärkning på mat är knappast i strid med allmänintresset eller den liberalisering som Jan Björklund syftar på.
LRF är ju Sveriges största småföretagarorganisation med medlemmar som skapar jobb i hela landet, säger Åsa Odell.

Skatt på jordbruket

I en debattartikel i Aftonbladet samma dag framförde Folkpartiet grunden för sin kommande budgetmotion inför hösten. 

– På skatteområdet upprepar man idén om en läckageskatt på jordbruket som ett sätt att åtgärda miljöbelastningen.
Det är mycket märkligt att Folkpartiet går vidare med en ensidig beskattning av Sveriges bönder som går stick i stäv med Folkpartiets syn på fri konkurrens och den liberalisering av matmarknaden som man vill se, säger Åsa Odell.

– Vad är det för nytta med en ny skatt i Sverige som bara leder till att matimporten ökar och att miljöpåverkan istället sker i andra länder? Morötter är bättre än piska i ett liberalt samhälle, säger Åsa Odell.