De tre lyckliga stipendiaterna är Sofia Warefelt från lokalavdelningen Träslöv i Halland, Pernilla Hägglund från lokalavdelningen Enånger-Njutånger i Gävleborg och Marlene Lindenthal från lokalavdelningen Garpenberg i Dalarna.
Som framtidsstipendiater får de tre mottaga ett pris på 5000 kronor vardera.

Grattis Pernilla! Vad ska du göra med dina 5000 kronor?

- Tack! De 5000 kronorna kommer väldigt lägligt i och med att jag söker jobb som hästskötare och ska flytta hemifrån, pengarna kommer på så sätt till användning när jag påbörjar min resa mot mitt mål att kunna livnära mig på hästverksamhet, säger Pernilla Hägglund.

Vad händer nu efter gymnasiet, Marlene?


- Jag arbetar på en mjölk-och växtodlingsgård, främst som maskinförare och det planerar jag att fortsätta med under sommaren och hösten. Jag blev erbjuden jobb här efter att jag genomfört praktik på gården. Framöver vill jag gärna testa att jobba på olika gårdar, gärna utomlands och på sikt ta över gården hemmavid eller kanske plugga vidare.
Jag ser en framtid inom de gröna näringarna, säger Marlene Lindenthal.

Vad önskar du att Sveriges politiker gör för unga i de gröna näringarna, Sofia?

- Vi som är unga inom de gröna näringarna behöver framtidstro och veta att det finns ett intresse från Sveriges politiker.
Att de precis som vi tror att svenskt lantbruk har en framtid och hjälper oss så att vi kan driva företag inom de gröna näringarna. Det ska vara enkelt att starta och driva lantbruksföretag, säger Sofia Warefelt.

De tre framtidsstipendiaterna är överens om att LRF är en organisation som kan påverka och hjälpa till att skapa förutsättningar för ungdomar och företagare inom de gröna näringarna.

De gröna näringarna står i dag för cirka 4 procent av vår BNP. Ingen människa kan överleva utan det som produceras i de gröna näringarna – mat och energi är livsviktigt.
Både i dag och i morgon.

Framtidsstipendiet riktar sig mot ungdomar med ett intresse för att verka inom de gröna näringarna och ser det som en framtidsbransch som får hela Sverige att leva.