Bland annat presenterade ICA sitt nya butikskoncept Härifrån: följt av region eller landskap. En konsekvens av att kunderna alltmer frågar efter lokalproducerade livsmedel.

– Den här efterfrågan vill ICA gärna möta, även om det förstås är upp till varje ICA-handlare vad hon eller han tar hem till butiken, säger Marie Lönneskog Hogstadius, företagsutvecklare hos LRF Östergötland och projektledare för mässan.

Hon sammanfattar dagen med att det var bra med två världar som möttes, även om man inte står särskilt långt ifrån varandra.

– Jag vet ju att det funderas en del bland LRFs medlemmar över samarbetet med ICA. Det tycker jag är bra, man ska vara skeptisk. Men det är synd om man låter sig bromsas och inte undersöker vilka möjligheter det här kan innebära för gårdens affärer.

Det är oftast i butiken konsumenten och bonden möts. Och genom samarbete med handeln kan livsmedelsproducenterna få ut mer av det mötet.

– Mycket finns att vinna på att våga ta kontakt med en handlare. Men det ställer också krav, leveranssäkerhet och jämn kvalitet måste man kunna lova, säger Marie Lönneskog Hogstadius.

Även om man inte har ett konkret affärsuppslag så poängterar hon att det alltid är intressant att lyssna på vad ICA har att säga. De sitter på mycket kunskap om konsumenterna.

Och vad fick ICA-handlarna med sig från mötet med bönderna?

– Vi vidgade deras vyer när det gäller lokalproducerat. Några av dem såg det som ett mycket snävt närområde. För oss är det ju hela Östergötland. Med samma goda produktionsvillkor som i resten av Sverige.