LRF Skogsägarna startade i april 2013 facebooksidan
Vi som gillar skog. Målsättningen med sidan är att skapa en allsidig belysning av och debatt om skogen som resurs ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Uppdateringarna fokuserar i mångt och mycket kring fakta och funderingar inom aktuella skogsfrågor, om skogen som resurs på och för landet och om människans brukande av skogens många värden.

Vi på LRF Skogsägarna vill och hoppas att sidan ska vara en mötesplats för alla som vill diskutera dessa frågor - både med varandra och med oss.

13 000 gillare

Vi som gillar skog har nu funnits i två och ett halvt år och ökar hela tiden antalet gillare. Förra veckan passerade vi gränsen
13 000 gillare och är därmed en av Sveriges största och mest aktiva facebooksidor på temat skogsfrågor.

- Det känns oerhört roligt och spännande att vi har uppnått hela 13 000 gillare nu och bara under sommaren inkom över tusen gillare. Vidare känns det också som att det är en generellt hög och konstruktiv ton som förs i debatterna på Vi som gillar skog och det är något som känns inspirerande, säger Marianne Eriksson, tf Skogsdirektör på LRF Skogsägarna.

Häng med du också på www.facebook.com/visomgillarskog och gilla, dela eller kommentera!