- Det är verkligen glädjande att regeringen nu uttalat att  jord- och skogsbruket möjliggör att Sverige kan nå regeringens vision om ett fossilfritt samhälle. Vi har en viktig roll i en omställning till en biobaserad ekonomi och vi kan bruka mer för klimatet, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.  

Det ena initiativet regeringen skrivit under handlar om att minska den globala avskogningen, restaurera skogar och stärka markrättigheten till att bruka skogen på ett hållbart sätt. Det andra syftar till att förbättra jordbruksmarkens potential till ökad livsmedelsproduktion, samtidigt som möjligheten att binda kol ska öka. Tanken är att öka mulhalten med 4 promille per år. Om det genomförs globalt minskar effekterna av ändrat klimat genom ökade skördar och mindre koldioxid i atmosfären. Initiativtagare är Frankrike, som på så vis vill uppmuntra utveckling­en av produktionssystem och jordbruksmetoder. 

- Det är viktigt med forskning och teknikutveckling om vi ska försörja en globalt växande befolkning. LRF är redan drivande i projekt som  ”Greppa näringen” och ”Odling i Balans”. De är båda exempel på frivilla rådgivningsprogram som gett resultat som går att sprida,  säger Helena Jonsson.  

I många delar av välden är avskogning ett stort problem. Svenskt skogbruk är ett gott exempel på hållbart brukande som kan användas i skogsområden globalt. Vi upprätthåller en hög kolinlagring samtidigt som vi värnar om den biologiska mångfalden och inte minst viktigt ersätter vårt fossila beroende i flera samhällssektorer. Därför är det bra att markägarens rätt att bruka skogen lyfts.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är också nöjd över att Sverige ställer sig bakom de två initiativen och säger i ett uttalande på regeringens hemsida att:

-Ett nytt globalt klimatavtal är viktigt för att sätta den långsiktiga kursen och driva på en klimatomställning i hela världen. Sverige visar ledarskap genom handling. Vår skog gör stor klimatnytta och ska leda oss mot ett fossilfritt samhälle och en växande bioekonomi.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/sverige-skriver-under-initiativ-for-hallbart-jord--och-skogsbruk-pa-klimatmotet-i-paris/