Grön Konkurrenskraft ger för fjärde året i rad en sammanfattande bild av det svenska jordbrukets, och våra konkurrentländers, produktivitetsutveckling.

Bilden visar ett effektivt Svenskt lantbruk med god avkastning och friska djur men med högre kostnader jämfört med konkurrentländerna. De högre kostnaderna för byggnader och foder kan delvis förklaras av våra geografiska förutsättningar och lagkrav. Bakom rapporten står Jordbruksverket, LRF Konsult och LRF.