Olof Ansén driver Widegrens Gård på Gotland tillsammans med sin bror Jakob. De avslutar just en treårig generationsväxling där de tar över företaget från ett annat brödrapar, Olof och Dan Widegren. Företaget har specialiserat sig på ekologisk morots- och potatisodling med eget morotspackeri mitt på Gotland.

 – Så vi har kontroll på hela kedjan från frö till färdig konsumentpåse, berättar Olof Ansén. Vi är huvudleverantör åt COOPs Änglamark-morötter i Sverige sedan 1991 men säljer även under eget varumärke.

Prioriterade inför framtiden

På den ekologiska forskningskonferensen i Milano där Olof Ansén och Dan Widegren medverkade träffades tjänstemän, jordbrukare, forskare, fröfirmor och en mängd experter från EU-länderna för att via olika workshops dra upp riktlinjer för vad EU-programmet 2020 ska inrikta sig på när det gäller utveckling och forskning kring ekologisk odling.

 – Det var många intressanta diskussioner och värdefullt att få en insikt om hur det går till när man sätter agendan för vad som ska prioriteras. Roligt också att möta kollegor från andra länder. Själva försökte vi bidra med vår erfarenhet kring de problem och utmaningar vi möter i vår produktion, säger Olof Ansén.

 Den slutsats han tycker man kan dra så här långt är att det finns mycket att utveckla och många idéer om hur framtiden ska mötas på bästa sätt, och att man är en väldigt liten del i en lång och stor kedja.

Hellre löner än sprutmedel

Tron på det ekologiska har funnits sedan Olof och Dan Widegren tog över gården av sina föräldrar 1987, då det kallades "alternativodling".

– Skälen då håller fortfarande, 25 år senare. Ingen vet vad som händer på långt sikt när man sprider främmande ämnen i naturen. Och att konsumenten väljer att köpa våra ekologiska morötter ger sommarjobb till ungdomar, det tycker vi är viktigt. Istället för att betala fakturor för sprutmedel så betalar vi ut lön till ungdomar. I sommar har vi 52 ungdomar på lönelistan för att hjälpa morötterna i konkurrensen med ogräsen, säger Olof Ansén.

Små detaljer gör stor skillnad

Nu utökar Widegrens Gård morotsodlingen för att möta den ökande efterfrågan. Gården satsar också på ekologisk potatis eftersom det passar bra i växtföljden. Till hösten etablerar man ett potatispackeri för att även där ha full kontroll på hela kedjan från odling till påse.

 – Vi vill säkerställa att så mycket som möjligt av förädlingen sker på Gotland eftersom det ger arbetstillfällen.  I grunden handlar framtidsplanerna om att hela tiden bli bättre på allt vi gör, det finns ännu väldigt mycket att lära och utveckla. I den ekologiska odlingen gör små detaljer stora skillnader vilket gör att vi måste vara på tårna varje dag, säger Olof Ansén.