Förutom allas imponerande meritlistor nämnde Helena Jonsson Titti Jöngrens outtröttliga engagemang som syns och hörs, Carl Wachtmeisters förmåga att slå vakt om det gamla stabila och samtidigt tänka framåt och Anniqa E Nygårds vilja att alltid förbättra och se möjligheter.

Thomas Magnusson och Bengt Persson avtackades slutligen för sitt arbete i riksförbundsstyrelsen med varsin limerick som Helena Jonsson själv hade författat under natten.