Här följer några av de seminarier som Åsa deltagit i:

  • Polarbröd: Resan mot uthållig matförsörjning – vem gör vad?
  • LRF och SLA: Så möter det gröna näringslivet den globala efterfrågan på mat och skogsråvaror år 2030
  • LRF: Livsmedelsstrategi och konsumentmakt
  • LRF Konsult: Lönsamt företagande inom livsmedelsproduktion – en möjlighet i framtiden?  
  • Lantmännen: Vad krävs för att öka exporten av jordbruksvaror och livsmedel?
  • ICA: Bussresa med Bucht och ICAs ledning för att diskutera landsbygdsutveckling
  • Jordens vänner: TTIP seminarium med paneldiskussion
  • Intertek: Ger märkning ett mervärde? Om certifiering och märkning av livsmedel
  • Swedbank: Vad kan vi äta för att maten inte ska ta slut? - panediskussion om hållbar livsmedelsproduktion

Men vad tycker Åsa har varit det bästa under Almedalsveckan så här långt?

Det bästa är att det märks på samtal och seminarier att fler aktörer vill göra något med Livsmedelsstrategin för att sätta den till verket. Det är inte bara politiken utan också handel och industrierna. Uppställningen är helt enkelt bättre. Intresse för mat har länge funnits, men nu har det också konkretiserats i hela livsmeddelskedjan inklusive primärproduktionen.

LRFs och SLAs seminarium om de gröna näringarnas potential i framtiden var också bra för att tänka framåt. Vi måste ställa oss frågan ”vart är vi på väg?”.

Även seminariet om hållbar livsmedelsproduktion som jag deltog i idag var givande. Den arrangerades av Swedbank och hade många namnkunniga i panelen, t.ex. Johan Rockström. Det blev en konstruktiv diskussion och ett tillfälle för oss att lyfta att de svenska råvarorna är hållbara, vilket vi har gott om belägg för.

Vilket nytta ser du med LRFs närvaro i Almedalen?
Att delta på Almedalsveckan innebär att vi kan föra fram de gröna näringarnas perspektiv inom de frågor som påverkar våra medlemmars vardag. Vi kan nå aktörer på deras arenor och träffa dem som annars är svåra att träffa. Det är ett tillfälle för LRF att påverka!