Helena Jonsson tackade avdelningens ordförande Elisabet Pettersson för deras stora hjälteinsats i det som var en tragedi för många.
– Men i tider av nöd prövas vännen och här var LRF verkligen den vännen, sa Helena Jonsson och läste motiveringen till hedersomnämnandet:

”För att i samband med skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visat prov på stort mod, medmänsklighet, initiativkraft och ledarskap. Med djupt engagemang, kännedom om bygden och människorna och omsorg om djuren visade lokalavdelningen Färnebo-Fläckebo att det i LRF alltid finns någon som bryr sig – och att LRF kan göra skillnad.”

Finns en framtidstro

Elisabet Pettersson är glad över uppmärksamheten och känner att det är en bekräftelse på att man ska våga kliva in och ta ett ansvar, lägga sig i och vara lite besvärlig. Något hon tycker att andra kan ha i åtanke om de hamnar i en liknande situation.

Det har tagit sin tid för bygden att hämta sig, berättar Elisabet Pettersson. Först nu har en del företagare börjat kunna tänka framåt.

– Men det finns en stark framtidstro. Bönder och lantbrukare är tåligt folk. Vi ser en ny växtsäsong och att vi gör en insats för kommande generationer. Gemenskapen i bygden har också blivit starkare och nu startar vi ett landsbygdsvärn för att kunna bistå Räddningstjänsten i kritiska lägen.

Tryggt ledarskap

Också LRF Mälardalens ordförande Sture Johansson fick ett personligt tack av Helena Jonsson som sa att hon hade känt en stor trygghet i hans ledarskap i katastrofen.

Sture Johansson ville själv passa på att rikta ett tack till alla transportörer som gjorde det möjligt att flytta så många djur i området och till Mellanskog för ett viktigt och gott samarbete. Han nämnde också det stora stöd man fick från Helena Jonsson och riksförbundet som tog kontakt med Jordbruksverket och tänjde på gränserna för rapporteringen till CDB, en stor lättnad i det kaos många befann sig i.