Efter tio år i LRFs riksförbundsstyrelse, varav fyra år som förbundsordförande, summerar Helena Jonsson den pågående mjölkkrisen som den allvarligaste hon upplevt som förtroendevald inom LRF.

Helena Jonsson resonerar kring de globala bakomliggande faktorerna till krisen och lyfter vikten av en löpande debatt och dialog med våra politiker. Samtidigt efterlyser hon ett större politiskt ansvarstagande.

I artikeln tar hon också upp LRFs namninsamling (som mer än 147.000 personer har skrivit på i dagsläget) och manifestationen den 21 september på Mynttorget samt samarbetet med ICA om den så kallade mjölkkronan.

Läs hela intervjun här.