Med anledning av den rådande mjölkkrisen och dagens möten i Bryssel och i Jönköping medverkade LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i Sveriges Radio P1Morgon. Helena Jonsson belyste det aktuella läget för Sveriges mjölkbönder. Kombinationen av en vikande efterfrågan från Asien och därmed låga världsmarknadspriser, Rysslands importstopp till följd av EU:s sanktioner och ett redan, jämfört med konkurrentländerna, högre kostnadsläge har gjort att duktiga svenska mjölkföretagare är satta under mycket stor press.

Från politiskt håll efterlyser Helena Jonsson en långsiktig lösning för en hållbar svensk mjölkproduktion. Hon lyfte även fram den planerade svenskmärkningen av produkter som LRF tillsammans med Livsmedelsindustrierna och Svensk Dagligvaruhandel arbetar med att ta fram.

Lyssna på hela inslaget här.