Varför är konkurrenskraften en så viktig framtidsfråga för svenska bönder?

- Svenskt jordbruk håller världsklass, tack vare engagerade och skickliga lantbrukare. Enligt landsbygdsministern kan svensk livsmedelsproduktion bli det nya stålet. Men för att kunna konkurrera med kollegorna i EU och resten av världen måste vi få schyssta villkor och stärkt konkurrenskraft. Vi behöver spelregler som stärker – inte stjälper. Ytterst är det en ödesfråga för Sveriges bönder.

Samtidigt är svenska bönder, svensk mat och landsbygden populärare än någonsin i TV och hos konsumenterna. Det är väl bra?

- Jo visst är det bra, och vi känner ett starkt stöd från konsumenterna. Men för att jordbruket ska kunna fortsätta producera mat och annan samhällsnytta och för att ungdomar ska våga utbilda sig inom de gröna näringarna, måste lönsamheten öka. Just nu är den bristande lönsamheten ett stort problem i vissa näringsgrenar, till exempel bland mjölkbönderna. Det måste vi hjälpas åt att ändra på. Och det brådskar.

Ser du några andra positiva tecken?

- Jo, lyckligtvis är jordbruket inte ensamt om att inse att det är viktigt för Sverige att de gröna näringarna uppvärderas. Regeringen har påbörjat arbetet med en nationell livsmedelsstrategi och Konkurrenskraftsutredningen har lämnat ett slutbetänkande, som har en tydlig ambition att öka den svenska livsmedelsproduktionen. LRF anser att utredningens alla förslag bör genomföras.

Vad hoppas du på av LRF-stämman?

- Jag hoppas att vi får givande och utvecklande diskussioner och att vi tillsammans kan bidra till att utveckla jordbrukets konkurrenskraft. Tack och lov är det inte bara politiken som avgör. Vi kan själva och tillsammans påverka vår konkurrenskraft. Motionerna till årets stämma visar en stor oro för lönsamheten ute på gårdarna. Men de visar också att det finns stor vilja och goda förutsättningar att få fart på de gröna näringarna.