Den senaste månaden har Sveriges bönder, genom Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, drivit en namninsamling för att skapa opinion för den svenska mjölken. Hittills har över 100 000 personer skrivit på.

Manifestationen som LRF anordnar på Mynttorget i Stockholm den 21a september visar det engagemang som pågått de senaste månaderna i hela Sverige, i lantbruksindustrin och hos konsumenter. Genom olika aktiviteter och i debatten har man visat att mjölkproduktion är viktig, att man vill ha mjölk och andra svenska råvaror från landets bönder även i framtiden. LRF har åter markerat att organisationen är en livskraftig folkrörelse att räkna med. Människor i hela landet har sagt sitt. Nu är det politikernas tur!

Vad kan vi då förvänta oss av manifestationen på Myntorget den 21a? Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF, berättar. 

Mjölkkronan, resultatet från namninsamlingen och mötet i Jönköping visar att människor i hela landet vill fortsätta kunna både producera och konsumera svensk mjölk. Det visar hur viktigt det är att skapa förutsättningar för ett livskraftigt lantbruk även framtiden. För att uppnå det krävs både kort- och långsiktiga politiska åtgärder. Därför samlas lantbrukare från hela landet vid den symboliskt viktiga överlämningen av namninsamlingen till landsbygdsminister Bucht vid presentationen av höstbudgeten den 21 september.

Vilka är det som manifesterar?

Lantbrukare från hela Sverige kommer att samlas på Mynttorget i centrala Stockholm. LRF samordnar manifestationen med de lantbrukare som vill visa att en livskraftig svensk mjölkproduktion och svenskt lantbruk är nödvändigt för ett hållbart Sverige.

Hur kommer manifestationen gå till?

På förmiddagen samlas alla på Mynttorget, nära riksdagshuset. Varje LRF-region har en bestämd plats så att det efter scenprogrammet blir lättare att organisera möten med regionala riksdagsledamöter för de regioner som bjudit in till det. För att visa på den starka opinion som finns kommer manifestationen inledas med överlämnandet av LRFs pågående namninsamling till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Namninsamlingen som startade för mindre än en månad sedan, har redan över 100 000 underskrifter. Uppslutningen för mjölken har bla inspirerat ICA att satsa på initiativet en extra ”mjölkkrona” som ska gå direkt till mjölkbonden. Initiativ och ställningstagande som dessa är inget politikerna kan blunda för.

Vad vill LRF att manifestationen ska leda till?

Med manifestationen visar vi allmänhetens starka stöd för svensk mjölkproduktion och för bönderna i Sverige. Mjölk och lantbruk är inte ett särintresse, det här handlar om vilket Sverige vi vill ha i framtiden. Det är dags för politikerna att göra verklighet av de goda föresatser de säger sig ha. Sveriges konsumenter har sagt sitt, nu krävs politisk handling.