- Det betyder att utbetalningen i kronor blir cirka 3 procent större jämfört med 2014 års omräkningskurs. Årets kurs är satt till 9,4083 SEK/Euro jämfört med 9,1465 under föregående år.

Sett i kronor, vad betyder detta för årets utbetalningar?

- I reda pengar innebär det omkring 180 miljoner kronor mer i utbetalning jämfört med fjolårets eurokurs. Grovt räknat kan man säga att det handlar om 60 kronor per hektar jordbruksmark i Sverige.

När betalas gårdsstödet ut?

- Jordbruksverket planerar att betala ut huvuddelen av gårdsstödet i två omgångar i december. Det gäller basstödet, förgröningsstödet, nötkreaturstödet samt stödet till unga lantbrukare och Jordbruksverket beräknar att decemberutbetalningen landar på cirka 5 miljarder kronor. Totalt sett omfattar gårdsstödet drygt 6 miljarder kronor.

Vad kan man mer säga om årets utbetalning av gårdsstödet?

- Utbetalningen på gårdsnivå påverkas även av den jordbrukspolitiska reformen inom EU.
Dels har en del av det gamla gårdsstödet satts av till det nya nötkreaturstödet.

Vidare sker en utjämning av gårdsstödet mellan regioner och av de tidigare så kallade tilläggsbeloppen under en 6-årsperiod. På gårdsnivå är dessa reformeffekter i många fall betydligt större än valutaeffekten på utbetalningarna.