JK påpekar att det är anmärkningsvärt att de ansträngningar som gjorts och de åtgärder som vidtagits under en följd av år för att komma till rätta med problemen ännu inte har gett några tydliga positiva resultat. Enligt JK kräver problemen med Kemikalieinspektionens långa handläggningstider uppenbarligen ytterligare omedelbara insatser.

– Det känns skönt att ha fått bekräftat från oberoende håll att Kemikalieinspektionen brister i sitt myndighetsuppdrag, säger Sunita Hallgren på LRF som länge påtalat bristerna och stridit för en snabbare hantering från myndighetens sida.

Tillstånd behövs för såpa

För LRFs medlemmar innebär Kemikalieinspektionens långsamma behandling av ärenden att enorma ekonomiska värden står på spel när odlaren inte kan motverka angrepp av olika slag.

– Just nu väntar LRF på besked om de ekologiska odlarna ska kunna få använda såpa och rapsolja för att förhindra att insekter angriper odlingen. Produkter som konsumenterna själva kan köpa i detaljhandeln till sin egen trädgård. Medan odlarna inte får använda dem på grund av ett snårigt regelverk. LRF ansöker därför om dispens för såpa och andra liknande lättillgängliga medel och Kemikalieinspektionen har nu tagit god tid på sig, mer än en månad, utan att komma med besked. Det är helt absurt, säger Sunita Hallgren.

JK påpekar också att det är nödvändigt att Kemikalieinspektionen omedelbart utarbetar en konkret handlingsplan för att komma tillrätta med de systematiska problemen.

Växtskydd en samhällsfråga

LRF strävar efter en hållbar produktion men hur den sker avgörs i stor utsträckning av marknaden. Om svenska odlare inte har tillgång till ett effektivt växtskydd kommer produktionen att ske någon annanstans, med medel och metoder som dessutom är förbjudna här.

– Odling måste kunna finnas och utvecklas i Sverige. Ett heltäckande växtskydd borde vara ett gemensamt ansvar och en viktig samhällsfråga för Sverige. Nu är det dags för regeringen och våra politiker att ta ansvar för att produktion kan bedrivas i Sverige även framöver, säger Sunita Hallgren.