I handlingsplanen säger KemI att man ska jobba på flera sätt för att korta handläggningstiderna. Man ska bli bättre på att kommunicera med dem som gör ansökningar och arbeta med en effektivare handläggning. Man pekar också på att många beslut tagits under 2015.

– Det är bra att KemI tagit till sig av kritiken och ska jobba med förbättringar, säger Agneta Sundgren som arbetar med växtskyddsfrågor på LRF. Men nu är odlingssäsongen i full gång och odlarna behöver få tillgång till växtskyddsmedel omedelbart.

Väntar på godkännande för mindre grödor

Växtskyddsmedel till trädgårdsgrödor godkänns ofta som utvidgat produktgodkännande, att ett preparat som redan är godkänt för en stor gröda som till exempel potatis också godkänns för palsternackor eller någon annan gröda där odlingen är liten. För att det ska bli enklare att godkänna växtskyddsmedel för grödor som odlas i liten omfattning har EU skapat en sådan process i sitt regelverk. När LRF anmälde KemI till JK var det just den långsamma handläggningen av dessa som pekades ut.

– Vi väntar på besked om sju sådana ansökningar, några har vi väntat på i tre år, säger Agneta Sundgren. I år har vi fått en beviljad.

Beslut om tre av nio sökta dispenser

I väntan på besked blir det nödvändigt att söka dispens för vissa växtskyddsmedel. Utan dem kan man inte klara bekämpningen av en del skadegörare. Det gäller bland annat såpa för användning i ekologisk odling. För tillfället är det inte tillåtet att använda det som ett växtskyddsmedel och ansökan om dispens har väntat på besked i sju veckor. Hittills i år har LRF ansökt om dispens för nio olika växtskyddsmedel och fått beslut om tre av dem.

– Det är inte rimligt att det tar så lång tid att få svar på en ansökan och vi jobbar febrilt för att hitta en lösning på hur situationen ska kunna lösas den här säsongen, säger Agneta Sundgren.

KemIs handlingsplan finns att läsa här.