Isabel Moretti, chef för enheten Energi och Miljö på LRF, berättar att hon och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson hade ett konstruktivt möte med KemIs generaldirektör Nina Cromnier den 21 augusti.

– Vi berömde dem för att de bemannade upp verksamheten under sommaren då vi hade några viktiga beslut odlarna väntade på.

Tagit fram handlingsplan

Och positiva förändringar har skett efter Justitiekanslerns kritik av inspektionen.  Man har nu tagit fram en handlingsplan för att bli effektivare och bättre på att kommunicera kring ärendena. Man har också äskat mer pengar för att kunna anställa fler handläggare och på så sätt skynda på hanteringen på myndigheten.

– Men i och med att allt ska prövas juridiskt så kvarstår ändå vissa problem. Och det tror vi har att göra med att KemIs uppdrag måste bli tydligare. Det behöver klargöras att deras ansvar är att se till att det finns ett fungerande växtskydd i Sverige. Något som också Konkurrenskraftsutredningen har konstaterat är nödvändigt för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen, säger Isabel Moretti.

Nytt möte planerat

Dessutom anser hon att KemI måste jobba mer mot generationsmålet så att Sverige inte exporterar miljöpåverkan till andra länder.

– Vi ska ses igen om ett halvår när deras handlingsplan har varit uppe och rullat ett tag. Till dess ligger vi på politikerna för att KemIs uppdrag ska bli mer funktionellt för svensk växtodling och trädgårdsnäring, säger Isabel Moretti.