Jönköpings regionordförande Mikael Bäckström kommer stå som värd för mötet och utöver Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande och Palle Borgström, ordförande LRFs mjölkdelegation deltar representanter från politiken, handel, banker, mejeri, Jordbruksverk, Länsstyrelse med flera.

Syftet är att ge alla aktörer ett tillfälle att träffa varandra under ett och samma tak för att landa vad vi faktiskt vill med svensk livsmedels- och mjölkproduktion och vad som då krävs för att nå dit.

Klara medverkande är bland andra politikerna Magnus Oscarsson (KD), Kristina Yngwe (C), Gunilla Nordgren (M), Lars Tysklind (Fp), Anders Forssberg (Sd), Monica Haider (S) och Kew Nordqvist (MP), från handeln Dan Jacobson, VD ICA Sverige, Fredrik Heribertson, koncernchef Axfood, Christina Gezelius, informationschef Martin& Servera och Åke Johansson, affärsområdeschef Färskvaror Martin& Servera, från bankerna kommer Rolf Åttingsberg, Handelsbanken, Per Skargren, Swedbank och någon från Landshypotek, från Jordbruksverket kommer Håkan Henriksson och Anders Egonson. Övriga Jonas Källming, Länsstyrelsen Östergötland, Peter Kofoed, ArlaFoods, Dorit Greve, Växa, Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter och Irene Oskarsson Hela Sverige skall leva samt Tina Dahl och Marita Wolf.

Se program här.

Välkommen!