I en artikel på Altinget.se ger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sitt fulla stöd till begäran att regeringen ska ta upp vattenmyndigheternas förlag till åtgärdsplaner för prövning.

 – Det är väldigt positivt att landsbygdministern delar såväl LRFs och Jordbruksverkets syn på behovet av politiska avvägningar och att bristen på finansiering måste lösas, säger LRFs vice förbundsordförande Åsa Odell. 

 – Höga ambitioner inom vattenområdet får inte gå i konflikt med regeringens ambitioner om ökad svensk livsmedelsproduktion och konkurrenskraft. Det är viktigt att målen inom samhällsintressen utvecklas gemensamt. Vi deltar gärna i framtida diskussioner kring hur detta kan ske, säger Åsa Odell.