– Djurägarens skyldighet är att hålla djuren inne på betesmarken, inte att hålla rovdjur ute. Det länsstyrelsen indirekt säger med en polisanmälan är att det inte går att ha stora fårbesättningar där det finns varg, säger Anders Wetterin.

LRF har ännu inte tagit del av polisanmälan och vet inte på vilka grunder som anmälan skett.

– Det rör sig om miljonbelopp att sätta upp och underhålla det cirka två mil långa stängsel som besättningen kräver. Ingen fårgård kan bära en sådan kostnad, säger Anders Wetterin.