– Det är bra att regeringen står upp för den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat om. Man svarar i detalj på kommissionens dåligt underbyggda anklagelser om att vår vargförvaltning, licensjakten, inte fyller kraven i Art- och habitatdirektivet. Därmed borde rovdjursförvaltningen kunna fortsätta som planerat, säger förbundsordförande Helena Jonsson.

 – Om EU-kommissionen ändå väljer att ta ärendet till EU-domstolen så må det vara hänt. Ärendet öppnades efter licensjakten 2010. Det kanske är lika bra att domstolen får säga sitt. Det är ju ändå domstolen, inte kommissionen, som slutligt tolkar direktivet, säger Helena Jonsson.

 – Om domstolen skulle komma till slutsatsen att världens mest noggranna och vetenskapligt grundade vargförvaltning inte är laglig – då är innebörden att rovdjur inte får förvaltas i EU och det är en fullständig orimlighet, säger Helena Jonsson

 – Vad som oroar mig är att regeringen antyder att en omformad skyddsjakt skulle kunna vara ett alternativ till nuvarande licensjakt och att antalet vargar som krävs för att vara långsiktigt livskraftig skulle kunna omprövas. Skyddsjakt kan inte ersätta en genomtänkt reglering av storleken på vargstammen. Reglerande jakt är en omistlig del av förvaltningen för att förebygga tamdjursskador och husdjurens lidande och därmed acceptansen för en etablerad rovdjursstam, säger Helena Jonsson.