Det ska forskarna från Skogforsk* ta reda på i ett långsiktigt fältförsök i gammal tallskog i västra Dalarna.

I försöket , som kommer att pågå under flera decennier, jämförs olika avverkningsformer och skötselmetoder.

Under tiden finns möjlighet att besöka skogen och se resultaten med egna ögon. En två kilometer lång demonstrationsslinga låter besökaren vandra genom orörd skog, skog där naturvärdena har förstärkts på konstgjord väg och skog där olika stora virkesuttag har gjorts.
Delar av skogen är också bränd.

På skogsägarnas kunskapswebb, Kunskap Direkt som bland annat LRF Skogsägarna står bakom, finns sedan tidigare kunskap och praktiska råd om naturhänsyn i skogsbruket.

Nu lanseras också en digital demonstrationsslinga från fältförsöken vid Effaråsen i Dalarna där man genom bild och text kan följa försökets utveckling.

Slingan finns också i en mobilvänlig version här.

*Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut finansierat av hela skogsnäringen och staten.