Replik i Aftonbladet

Läs Helena Jonssons replik på Gudrun Schyman och Jonas Paulssons debattartikel här.

SVT Gomorron Sverige

Sedan 1990-talet har köttkonsumtionen i Sverige ökat med cirka 50 procent och den största bidragande orsaken till denna ökning är det importerade köttet, i butik så väl som i offentlig upphandling.

Det stod klart i debatten att båda organisationerna delar en liknande målbild för en framtida svensk köttkonsumtion men att organisationerna har olika åsikter om vägen dit. Naturskyddsföreningen ville ha ett avgiftspålägg på all typ av kött. Samtidigt lyfte Hilda Runsten fördelarna med svenskt kött och att en köttskatt inte är vägen framåt utan snarare en svensk ursprungsmärkning, som är på gång.

LRF arbetar även aktivt med att försöka minska andelen importerat kött i offentlig upphandling.