Camilla har ett brinnande intresse för skogen och dess vatten. Hon har haft regeringsuppdrag i Södra Östersjöns Vattendelegation, stort engagemang i skogsägarrörelsens kampanj Skog o Vatten, lokal cirkelledare och ordförande i sitt Skogsbruksområde i Tingseryd.
En mycket inspirerande och mycket välförtjänt pristagare.

Motivering Guldyxan 2015

Vatten berör oss alla. Många åtgärder i skogsbruket kan påverka mark och vatten. Camilla Logarn är en praktiskt verksam skogsägare med ett stort engagemang för skogen och dess vatten. Hon tar sitt ansvar för att värna och vårda skogens vatten såväl på den egna fastigheten som i mer övergripande sammanhang. Som tidigare ledamot i Södra Östersjöns vattendelegation bidrog Camilla till en konstruktiv dialog om vattenfrågorna. I skogsägarrörelsens studiekampanj Skogens Vatten är hon aktiv både i den nationella referensgruppen och som lokal cirkelledare. Hon är en drivande organisatör som alltid ställer upp och aldrig förtröttas. Med lust och inlevelse sätter hon ofta en extra pedagogisk knorr på utbildningstillfällena och på skogsmässor och skogsdagar gör hon succé med sitt Skogens-Vatten-akvarium. Det finns inte en skogsdag där inte Camilla vill få in en vattenpunkt. På dagordningen i Tingsryds skogsbruksområde, där Camilla är ordförande, finns alltid vattnet med.

Camilla Logarn är en jordnära eldsjäl, en drivkraft och en fixare som får det att hända. Hon har gjort stor skillnad för skogens mark och vatten och är därför en mycket värdig vinnare av Guldyxan 2015.