LRFs förbundsordförande Helena Jonsson leder en LRF-delegation och har under fredagen deltagit i ett panelsamtal på temat "Innovation för att möta jordbrukets utmaningar". Under paneldiskussionen lyfte Helena Jonsson fram områden inom svenskt jord- och skogsbruk där innovationen har haft stor betydelse för att möta dagens utmaningar.

Helena Jonsson, Dr. Evelyn Nguleka (ordförande WFO) och Kati Partanen MTK.

Ett innovationsexempel som togs upp på detta ämne var utmaningen att minska avståndet mellan producent och konsument, något som appen Bonde på Köpet har lyckats med. 

                                                     Helena Jonsson, Evelyn Nguleka                                                        och Kati Partanen.

Flera viktiga beslut har hittills tagits på stämman som hålls i anslutning till världsutställningen i Milano, bland annat att Dr. Evelyn Nguleka från Zambia valts till ny ordförande för WFO.

En annan glädjande nyhet är att världens unga bönder har fått en egen kommitté inom WFO, detta var något som välkomnades av LRF Ungdomens riksordförande, Nils Björid, som även han deltar på stämman.

Läs mer om WFOs stämma här.