Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden. I rådet ingår bland andra finansminister Magdalena Andersson (S), näringsminister Mikael Damberg (S) och miljöminister Åsa Romson (MP).  Innovationsrådets främsta uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Betonar långsiktig strategi för biobaserad ekonomi

Åsa Odell kommer att prata om innovationskraften i de gröna näringarna och hur vår sektor kan bidra till den stora samhällsutmaningen genom att ersätta fossil energi och råvara med förnybar från skogen och lantbruket.  Hon kommer även att betona vikten av att Sverige får en långsiktig strategi för biobaserad ekonomi i likhet med den Finland redan har på plats. I den står konkurrenskraften i fokus.  Åsa Odell kommer därför också att inrikta sitt anförande mot hur vi får bioekonomin att växa. 

Läs mer om Innovationsrådet.