– Förordningen är en välbehövlig modernisering av nuvarande regelverk. Att lyfta fram förebyggande åtgärder ligger väl i linje med det arbete vi redan gör i Sverige. Även den ökande medvetenheten om riskerna med antibiotikaresistens är en vändning mot en mer hållarbar animalieproduktion där vi ligger i framkant, säger My Sahlman som är LRFs expert inom smittskydd.

 – Den nya förordningen ger enklare och tydligare riktlinjer för det kommande arbetet med att besluta vilka sjukdomar man ska ha rätt att skydda sig mot vid handel. För vår del är det viktigt att införsel kan ske på ett säkert sätt, att det är möjligt att begära att djuren är testade mot sjukdomar vi har utrotat här, säger My Sahlman.

 ”Finns en marknadsmässig konflikt”

 – Svenska djur får minst antibiotika inom EU och den tätpositionen är vi måna om att kunna bevara. För god djurvälfärd krävs friska djur. Men det finns en konflikt mellan den inre marknaden och en hög djurhälsa eftersom handeln med djur har stor ekonomisk betydelse, men utgör också den största risken för sjukdomsspridning.
Man måste respektera att djur är kännande varelser.
Därför krävs det stort politiskt ansvar som måste ta problemet med antibiotikaresistens i beaktning, säger My Sahlman.

 – Marit Paulsen har varit drivande i förhandlingarna för Europaparlamentets räkning, hon har lyckats ena motstridiga krafter att ställa sig bakom ett förslag. Det här är ett stort steg i rätt riktning, säger My Sahlman.