Det innebär att dispens för växtskyddsmedlet Movento 100 SC medges för användning i frilandsodling av:

  • Äpple och päron mot kommasköldlus och blodlus.
  • Jordgubbar mot jordgubbskvalster.
  • Dill och persilja mot löss.

- Detta är mycket glädjande besked. LRF har gjort stora ansträngningar för att få igenom överklagandet.
Beslutet innebär en stor lättnad för odlarna som nu kan bekämpa löss och jordgubbskvalster med gott resultat.
Utan denna möjlighet hade de ekonomiska förlusterna på grund av utebliven skörd blivit betydande, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Tidigare har Kemikalieinspektionen beviljat dispens för användning av Movento i grönkål, kinakål/salladskål och kålrabbi.

Domstolen avslog LRFs överklagande vad avser dispens i:

  • Plantskoleproduktion.
  • Sallat på friland. 
  • Blomkål, broccoli, huvudkål och brysselkål. 

Domstolen anser att det redan finns godkända preparat för användning i dessa grödor och att problemet kan avvärjas genom dem. Agneta Sundgren understryker att LRF har varit mycket tydliga med att godkända preparat inte har tillräcklig effekt mot vissa svårbekämpade insekter och känner därför stor förvåning och besvikelse över avslaget.

LRF kommer nu att följa utvecklingen mycket noga de närmaste veckorna och utifrån det överväga vidare åtgärder.

Tidigare nyhet i ärendet hittar du här.