Sveriges bönder har en tradition att på olika sätt ge stöd och hjälp vid krissituationer. Till exempel genomfördes insatser för Finlandshjälpen under andra världskriget och omfattande stöd till framförallt Estland, Lettland och Litauen under 1990-talet. Hjälpen har bestått av boende för flyktingbarn, pengar, råvaror och jordbruksmaskiner. 

De resurser som LRF nu får från regeringen är öronmärkta för att göra en förstudie som ska undersöka förutsättningarna för boende och praktik bland LRFs medlemmar.

LRF har även under hösten låtit göra en undersökning hur medlemmarna ser på flyktingfrågan. Den visar att de är positiva till LRFs engagemang i flyktingfrågan samt att det finns ett intresse hos en del av medlemmarna att aktivt engagera sig för flyktingboende och praktikmöjligheter samt sociala aktiviteter.

– Vi är många som känner med alla dem som nu flyr från krig och oroligheter. Många av LRFs medlemmar vill och kan erbjuda allt från boende och praktik till möten mellan människor. LRF kan samordna resurserna och viljan att hjälpa som våra medlemmar står för. Jag är säker på att alla inblandade och samhället kommer att vinna på detta, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.