Även om tiderna är enligt Jordbruksverkets plan så innebär de en försening jämfört med tidigare år. Man har aviserat att utbetalningarna skulle bli försenade som en konsekvens av sena beslut i och med den nya jordbrukspolitiken inom EU. Jordbruksverket har också haft mycket jobb med tillämpningen av de nya reglerna och ombyggnad av sina system för att hanteringen ska fungera.

– Men vi vet att både länsstyrelserna och Jordbruksverket jobbar  för högtryck och på övertid för att få ut pengarna med så lite dröjsmål som möjligt, säger Lars-Erik Lundkvist som arbetar med konkurrenskraft och regelförenklingar på LRF.

Bett om information till drabbade

Tyvärr kommer inte alla lantbrukare att få pengar i december. Jordbruksverket har sagt att målet är att minst 80 procent ska få utbetalningar före årsskiftet. Att man tvingas vänta ytterligare kan ha att göra med avvikelser i samband med kontroll. Dessutom är alla utbetalningar av kompensationsstödet och EKO-stödet senarelagda till februari enligt Jordbruksverkets utbetalningsplan.

– För att i någon mån underlätta för de lantbrukare som får vänta på sina utbetalningar har vi bett Jordbruksverket att de ska ta fram listor så att de som drabbas av förseningar får information om detta genom länsstyrelsen, säger Lars-Erik Lundkvist.

Hoppas på bättring 2016

Han berättar att man själv kan gå in på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats och få information, men LRFs förhoppning är att länsstyrelserna även på annat sätt informerar så att de som berörs vet besked.

– Helst vill vi ju att de ska få sina pengar, men det är dessvärre inte något LRF kan påverka. Däremot gör vi vad vi kan för att utbetalningstiderna 2016 ska vara tillbaka till normala förhållanden, med ersättningar i Landsbygdsprogrammet i oktober och gårdsstöd i början av december, säger Lars-Erik Lundkvist.