De nya stödområdena ska spegla skillnader i odlingsförutsättningar och bygger på statistik över temperaturdata under vegetationssäsongen med församlingar som indelningsnivå. Tidigare stödområden baserades i större utsträckning på skördestatistik, data som idag inte har den uppdelning som behövs för att kunna användas. Förut kunde församlingar delas vid gränsdragningar men det är inte längre möjligt. Följden har blivit nya gränsdragningar och i många fall får det stora effekter.

Risk för lokal mjölkkris

– För till exempel mjölkbönder i vissa delar av Västernorrland och Norrbotten kan det här innebära en minskning i storleksordningen 60 öre per liter mjölk sett till den nationella ersättningen. Det innebär i praktiken ytterligare en lokal mjölkkris, säger Lars-Erik Lundkvist, som arbetar med näringspolitik och konkurrenskraftsfrågor på LRF.

Även för kompensationsstödet kan effekterna bli kännbara i olika delar av landet, exempelvis i Dalarna och Värmland där förändringar vid beräkning av djurtäthet slår igenom. Samma problematik gäller gårdar i stora delar av landet med mycket fodermarker, till exempel jordbruk med nötkötts- och fårproduktion.

Följer upp Landsbygdsprogrammet

Lars-Erik Lundkvist är också LRFs ledamot i Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet där andra berörda organsationer och myndigheter följer upp hur programmet, där kompensationsstödet ingår, tillämpas.

– LRF är väl en av de mest aktiva ledamötena eftersom de här frågorna har stor inverkan på våra medlemmars verksamheter. Så vi kommer med många konkreta synpunkter. Men även långt innan förslagen läggs fram har LRF och LRFs regioner löpande diskussioner med Näringsdepartementet och Jordbruksverket om förändringar i olika ersättningssystem. När det gäller val av antal stödområden i norra och södra Sverige har LRF i valet av tre till fem områden rekommenderat fem områden för båda delarna av landet, säger Lars-Erik Lundkvist.

Samtal med regeringen för att hitta lösningar

Samtidigt är det svårt att godta den nya kartan som baserar sig på temperatur och inte tar hänsyn till jordmån, struktur och arrondering, faktorer som spelar en minst lika stor roll.

– Förslag om nya stödområden och ersättningar i kompensationsstödet finns nu från myndigheternas sida men när det gäller fördelningen av den nationella ersättningen finns ännu inget förslag. Inom dessa ramar för LRF diskussioner med regeringen för att hitta lösningar för att enskilda lantbrukare inte ska drabbas hårt, säger Lars-Erik Lundkvist.