– EU-ersättningarna behövs redan nu ute på gårdarna. LRF är medvetet om att införandet av EUs nya jordbrukspolitik gått trögt och att myndigheternas stödhantering påverkas av detta. Men det får inte vara lantbrukarnas ekonomi som drabbas i den andra änden, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Regelbundna möten

Nu jobbar LRF för att påskynda processen. Man har nära kontakter med de berörda myndigheterna.

– Vi har regelbundna möten med Jordbruksverket och länsstyrelserna och följer hela tiden upp deras arbete för att försöka hitta möjligheter att trimma utbetalningsplanen, berättar Lars-Erik Lundkvist, LRFs expert på konkurrensvillkor och näringspolitik.

Vissa gårdar har fått besked om att de får vänta till februari 2016 på sina pengar bara för att de blivit slumpmässigt utvalda för kontroll. Det anser LRF är något som Jordbruksverket måste hitta en lösning på så att gårdarna får sina utbetalningar i tid.

Stötta det aktiva jordbruket

Helena Jonsson poängterar också vikten av att kunna göra en bedömning av hur avsatta medel i landsbygdsprogrammet för 2015 kommer att utnyttjas.

– Det är viktigt att pengarna i programmet används för att stötta det aktiva jordbruket. I fråga om kompensationsstödet har LRF föreslagit en översyn med hänsyn till utfallet av årets SAM-ansökan. Och även andra omfördelningar kan behöva övervägas, säger Helena Jonsson.